เล่าประสบการณ์ สมัครงาน WISESIGHT

บทความนี้จะเล่าถึง ประสบการณ์สมัครงานที่ wisesight โดยไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาข้อสอบนะครับแต่จะแนะนำวิธีเตรียมตัว และ ความรู้สึกตอนทำการทดสอบ